Otwórz Konto 360° lub Konto 360° Student,
spełnij warunki promocji i zgarnij

100 zł od Bankier.pl1
+ 50 zł od PolskiBus.com2

W dniu 31.12.2017 całkowicie zakończyliśmy rozliczanie akcji.

Dziękujemy wszystkim za udział!

Konto 360° Student: Konto jest prowadzone bezpłatnie dla osób w wieku 18–26 lat. Zwolnienie z opłat za kartę oraz wypłaty z bankomatów w przypadku zaksięgowania na koncie min. 1 płatności kartą do konta/BLIKIEM w miesiącu.
Konto 360°: Zwolnienie z opłat za Konto 360°, kartę oraz wypłaty z bankomatów w przypadku zaksięgowania na koncie min. 1000 zł wpływów zewnętrznych i min. 1 płatności kartą do konta/BLIKIEM w miesiącu. Za wypłaty z bankomatów za granicą ich operatorzy mogą pobierać opłaty niezależne od Banku pod warunkiem poinformowania Posiadacza karty przed dokonaniem operacji. Opłata ta nie jest przychodem Banku Millennium SA. Wypłata w walucie obcej przeliczana jest na PLN, co wiąże się z dodatkową marżą określoną w Cenniku usług.
Opłaty, oprocentowanie i inne szczegóły oferty kont zawarte są w cennikach usług dotyczących prowizji i opłat, kart debetowych, stóp procentowych oraz Płatności Mobilnych BLIK oraz Regulaminie ogólnym świadczenia usług bankowych dla osób fizycznych w Banku Millennium SA, dostępnych w placówkach Banku oraz na www.bankmillennium.pl.